top of page
Årsmøtereferater

NMR ønsker å bygge opp et arkiv. Tidligere og nåværende råds- og styremedlemmer oppfordres til å sende oss eldre materiale – spesielt årsmøtepapirer, men alt er av interesse. Kontakt Tore August Kro hvis du er i besittelse av slikt materiale til vårt arkiv.

bottom of page