top of page
Math Formulas
Matematikk er ... 
 • Verktøykassen vi bruker for å forstå verdenen slik vi observerer den.

 • Språket vi bruker for problemløsning og abstraksjon. 

 • Et strukturelt rammeverk for enhver vitenskap.

Matematisk kompetanse er viktig for ...
 • Kvalitetssikring: Gir innsikt og skjønn til å sikre kvalitet på en effektiv måte.

 • Forståelse og applikasjokner: Vite når ulike metoder og modeller kan brukes.

 • Pionervirksomhet: Jobbe i grensesjiktet mellom etablerte og nye teknologier.  

Norsk Matematikkråd

Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

Les mer om oss eller om vårt arbeid

Kommende arrangementer

 • 25. sep. 2024, 09:00 – 27. sep. 2024, 13:00
  Tromsø, Hansine Hansens veg 18, 9019 Tromsø, Norge
  Norsk matematematikkråd har sitt årsmøte i Tromsø 25.-27. september. Mer informasjon kommer snart!
  Del

ons. 11. sep.

Seminar om matematikk i undervisningen 

Vårt arbeid

Holmboeprisen

Prisen er oppkalt etter Niels Henrik Abel sin lærer, Michael Holmboe, og har som formål å hedre fremragende undervisning i matematikk på norske skoler.

Forkunnskapstesten

En test som kartlegger matematikkferdighetene til studenter som starter på matematikktunge studier ved landets store utdanningsinstitusjon for høyere utdanning 

Matematisk ordliste

Ordlisten er et pågående prosjekt der man jobber med å samle matematiske begreper. Arbeidet skjer i dialog med UHR og deres termportal.  

bottom of page