• Norsk Matematikkråd

Forkunnskapstesten 2020

Matematikkrådet kjører forkunnskapstesten i matematikk i starten av høstsemester 2020.


Årets forkunnskapstest utføres i år kun digitalt i nettskjema.uio. Testen kan gjennomføres både on og off campus og krever kun tilgang til datamaskin/nettbrett (evt. smarttelefon med god skjerm) og nett. Det kan være lurt for studentene å ha kladdeark i tillegg.


Som før, hele test tar ca. 45 min/1 skoletime. Det er viktig at tidsbegrensingen opprettholdes, fordi bruk av lengre tid vil påvirke testresultatene.

Neste gang blir i 2022.Forberedelse

Bestem dato og informere NMR (ved leder Antonella Zanna). At man har fastsatt en dato for testen vil også føre til bedre deltagelse fra studentene.

• Be alle studentene om å ha med seg datamaskin og penn og papir på den dagen testen utføres, dersom testen utføres fysisk på campus.


På selve testdagen

Webadressen for testen skrives på selve dagen på tavlen/webtavlen


Retting og rapportering

Den digitale testen skal ikke rapporteres eller rettes. Dette gjøres automatisk.Mer detaljert informasjon er sendt til medleminstitusjonene.

152 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle