top of page
  • Forfatterens bildeNorsk Matematikkråd

Holmboeprisen 2020 til Anne Seland

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2020 til Anne Seland. Prisvinneren er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet

Anne Seland har en helt spesiell evne til å løfte og stimulere elevene sine. Dette gjelder både de som strever med faget, og elever som ønsker nye og større utfordringer. Dette oppnår hun gjennom å legge vekt på forståelse fremfor pugging av løsningsalgoritmer, og gjennom bruk av rike problemløsningsoppgaver. Anne Seland underviser både på yrkesfag og i programfag som R1 og R2, og elevene hennes opplever matematikkfaget som meningsfullt og spennende.


Vinneren av årets Holmboepris er alltid på jakt etter nye undervisningsmåter som kan gi elevene en dypere forståelse av sammenhenger i matematikkfaget. Atle Selberg har sagt at det viktigste i matematikken er å oppdage mønstre og systemer og å se sammenhenger. Dette er noe som i stor grad preger undervisningen til Anne Seland. Elevene lærer for eksempel mønstergjenkjenning og generalisering gjennom å utforske og finne fram til formler for antall flytt i Hanois tårn, og gjennom andre oppgaver som stimulerer algoritmisk tenking. Hun er opptatt av at elevene skal bli gode problemløsere, og lar dem gjerne jobbe i skiftende tilfeldige grupper, i tråd med teoriene til Peter Liljedahl. Dette er noe som bidrar til engasjement og et stort læringstrykk.


Anne Seland er fagkoordinator i matematikk på Flekkefjord videregående skole, og blir opplevd som en stor inspirasjonskilde og ressurs for kollegene sine. Hun har utviklet egne kartleggingsprøver i matematikk og har holdt kurs i m.a. Python-programmering for lærerne på egen skole. I mange år har hun arrangert sommerkurs med gode resultater for elever som trenger bestått i 1P-Y for å få fagbrev.


Anne Seland er også en svært aktiv og respektert bidragsyter utenfor egne klasser og egen skole. Hun er leder av eksamensnemnden i Utdanningsdirektoratet for fellesfagene i matematikk og er med på å lede sensorskoleringen i disse fagene. Hun har holdt en rekke kurs i m.a. problemløsning og Python-programmering rundt om i landet, og har også holdt foredrag om den norske eksamensordningen på konferanser i utlandet. Prisvinneren underviser i tillegg lærere som tar etterutdanning ved Universitetet i Bergen, og får der svært gode tilbakemeldinger fra studentene.


Anne Seland blir omtalt som en meget dyktig matematikklærer med et eget blikk for hva hver enkelt elev trenger.Hederlig omtale

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen hederlig omtale til:


Ellen Egeland Flø, Mailand videregående skole

Ellen Egeland Flø er en meget engasjert, dyktig og utviklingsorientert matematikklærer. Hun er utdannet teoretisk fysiker fra NTNU og har jobbet som lærer i matematikk, naturfag og fysikk ved Mailand VGS i Lørenskog siden 2011. Ellen Egeland Flø har brukt skaperverksted og praktisk tilnærming til realfagene som metode for å øke elevenes interesse og engasjement. Kolleger gir henne og hennes måte å undervise på en stor del av æren for at søknaden til realfag ved skolen har økt med ca. 30 % de siste årene. Hun har jobbet mye med programmering i skolen, og har samarbeidet med flere aktører om opplegg til bruk på ulike trinn.


Ellen Egeland Flø er kjent for sin rause vilje til å dele opplegg og erfaringer med kolleger, og hun har bidratt som kurs- og workshopholder både på egen skole, i kommunen og på flere ulike nasjonale konferanser. Hun er flink til å formidle, og har øye for elever på ulike mestringsnivåer i matematikk. Hun har et ekstra engasjement for elever som ikke får nok utfordringer i skolen, og skal nå i gang med en doktorgrad som har fokus på denne elevgruppen.


58 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Holmboepris og Holmboesymposiet 22. mai 2023

Holmboeprisen, som er oppkalt etter den norske matematikeren Bernt Michael Holmboe, er en av de mest prestisjefylte prisene for lærere i matematikk i Norge. Prisen ble etablert i 2004 av Norsk matemat

Comentarii


bottom of page