top of page
  • Forfatterens bildeNorsk Matematikkråd

Ludvig Vea, Holmboeprisvinner 2021

Norsk Matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2021 til Ludvig Vea. Prisvinneren er en meget dyktig pedagog, og har, med sin bakgrunn som tømrer og byggmester, en unik evne til å gjøre matematikkundervisningen meningsfull for elevene.Ludvig Vea er spesielt flink til å knytte kompetansemålene i matematikk til det praktiske arbeidet i verkstedet og på byggeplassene. Vea er opptatt av at elevene skal se helheten i yrkesopplæringen, og blir gjerne sitert på at "Livet består ikke av enkeltfag."

Prisvinneren legger stor vekt på å skape et trygt klassemiljø, der elevene får mot til å utforske og prøve, og der det å gjøre feil er en helt naturlig del av læringsprosessen. Han har også et våkent blikk for de sterke sidene til hver enkelt elev. Gode personlige relasjoner er avgjørende for trivsel og læring, og Vea uttrykker sin pedagogiske grunnholdning slik: "Vi må sørge for at eleven alltid føler seg velkommen."

I perioden 2014-2017 utviklet Vea, sammen med to andre matematikklærere ved skolen, en gjennomgående yrkesretting av matematikkundervisningen på bygg- og anleggsteknikk på egen skole. Elevene opplevde økt motivasjon og lærelyst når de oppdaget nytten av det de skulle lære. Gjennomsnittskarakterene i matematikk har blitt markant bedre etter omleggingen. Dette gjelder både i standpunkt og på tradisjonelle skriftlige eksamener.

Dette skoleåret har bygg- og anleggsteknikk et prosjekt i samarbeid med elektrofag, hvor de skal bygge et lite "energihus". Kompetansemålene i matematikk blir knyttet til dette prosjektet, slik at elevene jobber med disse når de har bruk for det i byggeprosessen. På denne måten lærer de når og hvordan de kan bruke matematikken innenfor fagområdet sitt.

Den unike kompetansen til Ludvig Vea har også kommet til nytte utenfor egen skole. Han var medlem av læreplangruppa til fagfornyelsen i bygg- og anleggsteknikk vg1. Han var også konsulent for læreplangruppa i naturfag på området yrkesretting. I løpet av årene har han vært veileder for en rekke PPU-studenter og yrkesfaglærerstudenter. Disse har da kunnet la seg inspirere av Veas helt spesielle evne til å skape interesse for og å formidle matematikk på en ny og meningsgivende måte.

En av kollegene til Ludvig Vea skrev dette til ledelsen på skolen da han hadde hospitert i en av timene til prisvinneren: "Jeg må bare si at jeg er voldsomt imponert over hvordan han driver sin undervisning! Tonen han svarer elevene med, forklaringene han gir, yrkesretteringen, -alt er virkelig topp klasse!" 

Hederlig omtale av Marianne Cecilie Eskeland, Slemmestad barneskole

Marianne Cecilie Eskeland er en spesielt kunnskapsrik, engasjert og nytenkende matematikklærer. Hun legger stor vekt på undring, problemløsning og algebraisk tenkning helt fra første klasse, og får elever som tidligere ikke har likt matematikk til å glede seg til matematikktimene. Læringsgruppene blir gjerne organiserte slik at elever på ulikt mestringsnivå jobber sammen. I gruppene blir det brukt både konkreter og digitale hjelpemidler, når disse kan bidra til å visualisere problemstillingene og løsningene. Eskeland er opptatt av prosessen, og løfter gjerne fram og deler elevenes ulike løsningsstrategier med resten av klassen. Hun er lærerspesialist, og blir omtalt som en viktig inspirator og ressursperson på egen skole. Der har hun ledet arbeidet med å utvikle en gjennomgående og forpliktende plan for matematikkundervisningen fra første til syvende trinn. Hun er oppdatert på forskning om læring og har nylig levert en masteroppgave om algebra på barnetrinnet.

Eskeland er aktiv i matematikknettverket i Asker. Der har kompetansen og engasjementet hennes blitt lagt merke til og verdsatt. Hun ble invitert til å holde et verksted på sommerkonferansen til LAMIS, som skulle funnet sted i 2020.

Hederlig omtale av lærerne i prosjektet Fleksibel opplæring ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring på OsloMet

Sid Omar Mohamud Ahmed, Eden Tewelde Teklemichael, Sanaa Ezzat, John Sium, Amer Zeiad Ayoub og Gada Omar Abdulkareem Al-Ani er matematikklærere i prosjektet Fleksibel opplæring ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. De får hederlig omtale for det viktige og gode arbeidet de gjør ved å gi tospråklig matematikkopplæring på 8. og 9. trinns nivå til 135 elever, fordelt på 30 skoler rundt om i landet. Opplæringsspråkene er arabisk, norsk, somali og tigrinja. De som får denne opplæringen er nylig kommet til landet, og er elever på ungdomsskoler, innføringsklasser i videregående skoler eller i voksenopplæringen.


Nettlærerne har også utviklet matematikkfilmer på arabisk, norsk, somali, og tigrinja. Disse er tilgjengelige for alle på Skolekassa https://skolekassa.no/matematikk/ og Tema morsmål https://is.gd/matematikkbegreper. De seks lærerne har en variert bakgrunn, og er flinke til å fremme hverandres styrker og å utnytte ulikhetene. De motiverer elevene og ser hva hver enkelt trenger. De er dyktige til å forklare, slik at elevene lettere kan følge med i den ordinære matematikkopplæringen.


I en evaluering av prosjektet som er å finne på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, står det mellom annet: "Elevene får spesielt stort utbytte av å lære faglige begreper. Dette gir både bedre norskferdigheter og bedre faglig forståelse i matematikk og naturfag." https://is.gd/pilotevaluering


196 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Holmboepris og Holmboesymposiet 22. mai 2023

Holmboeprisen, som er oppkalt etter den norske matematikeren Bernt Michael Holmboe, er en av de mest prestisjefylte prisene for lærere i matematikk i Norge. Prisen ble etablert i 2004 av Norsk matemat

Comments


bottom of page